Våre priser

Det er mulighet for å leie både båter og våre lokaler. Prisene ser du her:


Båter:

Det er mulighet å leie båtene våre, se omtale av dem her.


Drift av båtene er en stor utgiftspost, som i hovedsak finanseres med våre andre aktiviteter. For å spe litt på, tar vi noe for deltakelse på turer. Vi kaller det "dieselspleis", enten dette er ramsalt seilas med fembøring eller tur for motor.


Følgende satser gjelder for båter:


Bårøy:

Timepris: Etter avtale.

Medlemsturer / fisketurer: kr. 100,- per pers.


Ungsmaløy:

Døgnpris ikke-medlemmer: kr. 1.500,-.

Døgnpris medlemmer kr. 1.000,-

Medlemsturer: kr. 100,- per pers.


Hansvik:

Døgnpris ikke-medlemmer: kr. 600,-

Døgnpris medlemmer: kr. 400,-Bryggene:

(Se omtale her.)


Mellager 1. etg.:

Døgnpris ikke-medlemmer: kr. 2.500,-

Døgnpris medlemmer: kr. 1.500,-

2 døgn ikke-medlemmer: kr. 5.000,-

2 døgn, medlemmer: kr. kr. 2.000,-

Utleie mellager loft: Etter avtale.


"Gammelbrygga":

Døgnpris ikke-medlemmer: kr. 1.400,-

Døgnpris medlemmer: kr. 800,-


Vask gammelbrygga / Mellager: Etter avtale. 


Ønsker du å leie brygga, snakk med ho Åshild Sørensen tlf. 986 63 831.